Należy napisać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – z zaznaczeniem zakresu (w całości lub w części). Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2914r.), a także dowody na potwierdzenie swojego stanowiska – dokumentacja potwierdzająca wydatki/zobowiązania.