Prawnicy Kancelarii sporządzają m.in.:

Z uwagi na fakt, że sprawy sądowe, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii COVID – 19, są często długotrwałe, staramy się przedstawiać naszym Klientom takie rozwiązania prawne, by jak najszybciej, najskuteczniej, a zarazem przy poczynieniu jak najniższych nakładów finansowych, doprowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania problemów prawnych.
Prowadzimy negocjacje na różnych etapach postępowania sądowego. Gdy istnieją sprzyjające okoliczności, prowadzimy negocjacje z drugą stroną sporu prawnego, bez konieczności udziału obu stron w rozprawach, z możliwością polubownego zakończenia sprawy.
Obejmują one problemy Klientów indywidualnych, związane m.in. z:

  • prawem cywilnym (wszelkie sprawy o zapłatę, w tym m.in. sprawy o podział majątku małżeńskiego, sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku);
  • prawem rodzinnym (głównie sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej czy kontaktów z małoletnimi dziećmi);
  • prawem pracy (spory pracownicze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i dochodzonym z tego tytułu odszkodowaniem, sprawy związane z mobbingiem pracowniczym).

Świadczymy pomoc również w zakresie prowadzenia rozmów w imieniu Klientów z zakresu prawa gospodarczego, dotyczących obsługiwanych przedsiębiorstw i spraw biznesowych, w tym rozmów zmierzających do podpisywania umów czy regulaminów i omawiania warunków zaakceptowanych dokumentów. Także w tym przypadku możliwe jest rozstrzyganie sporu, bez inicjowania sprawy sądowej lub możliwe są negocjacje podczas równolegle toczącego się postępowania sądowego.
W naszej Kancelarii można również zlecić samo pismo do przeciwnika, z przedstawieniem ugodowego rozwiązania problemu prawnego, a także zamiast wszczęcia całej procedury sądowej, zlecić sprawę o zawezwanie do próby ugodowej, która polega na skierowaniu do sądu – wg właściwości ogólnej przeciwnika – odpowiedniego wniosku, po którym sąd wyznaczy termin posiedzenia sądowego i na którym to posiedzeniu obie strony, będą mogły zakończyć spór podpisując ugodę sądową, która po uprawomocnieniu się, będzie miała takie same skutki jak prawomocny wyrok sądowy. W konsekwencji tak zawartej ugody – w sytuacji braku wywiązania się z jej zapisów – będzie można dochodzić swoich należności w postępowaniu egzekucyjnym (zlecić sprawę do Komornika Sądowego).

W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.
Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)