Prowadzimy dla naszych Klientów negocjacje na różnych etapach postępowania sądowego. Gdy istnieją sprzyjające okoliczności, prowadzimy negocjacje przed sądowe z drugą stroną sporu prawnego, bez konieczności udziału obu stron w rozprawach, z możliwością polubownego zakończenia sprawy. Obejmują one chociażby problemy Klientów indywidualnych związane z prawem cywilnym czy rodzinnym, ale także pracy i ubezpieczeń społecznych.

Świadczymy pomoc również w zakresie prowadzenia rozmów w imieniu Klientów z zakresu prawa gospodarczego, dotyczących obsługiwanych przedsiębiorstw i spraw biznesowych, w tym rozmów zmierzających do podpisywania umów i omawiania warunków zaakceptowanych dokumentów. Także w tym przypadku możliwe jest rozstrzyganie sporu bez sprawy sądowej lub negocjacje podczas równolegle toczącego się postępowania.