Postępowanie egzekucyjne ma na celu ochronę interesów Wierzyciela i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji swojej należności, stwierdzonej wcześniej przez sąd tytułem wykonawczym (prawomocnym orzeczeniem sądu).

Prawnicy Kancelarii pomagają Klientom w postępowaniach egzekucyjnych, gdzie mogą reprezentować zarówno Dłużników jak i Wierzycieli.

Pomoc może polegać na sporządzeniu do Komornika samego pisma, jak również obejmować pełną reprezentację na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.

Przykładowe pisma, jakie może zlecić Klient:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
 • wniosek o wznowienie egzekucji;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • powództwa ekscydencyjne;
 • skargi na działanie Komornika;
 • zażalenia na opis i szacowanie nieruchomości;
 • wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
 • wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego;
 • inne środki obrony.

Przykładowe działania – na mocy udzielonego pełnomocnictwa – których możemy dokonywać przed Organem Egzekucyjnym:

 • negocjacje prowadzące do windykacji długów/ochrony prawnej Klienta;
 • negocjacje mające na celu uchylenie zajęć egzekucyjnych;
 • prowadzenie spraw w kierunku zatrzymania egzekucji;
 • kontrolowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych (rozmowy telefoniczne z Komornikami);
 • działania mające na celu przeciwstawieniu się wejścia Komornika do mieszkania;
 • działania mające na celu zablokowanie licytacji komorniczej.

W ramach świadczonej pomocy, Klienci informowani są o stanie prowadzonego postępowania i w każdej chwili mają pełny dostęp do akt sprawy. Ułatwiamy Państwu weryfikację wpłat od Dłużników. Kancelaria prowadzi zarówno w procesie przed egzekucyjnym jak i w toku postępowania egzekucyjnego monitoring terminowości spłat.

Staramy się w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały, wyjaśnić Klientowi zawiłe procedury windykacyjne i zapewniać kompleksową ochronę prawną.

Kancelaria podejmuje stałą współpracę z Organami Egzekucyjnymi. Zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, głównie na terenie Wołowa i Wrocławia.

Nasi prawnicy gotowi są do świadczenia pomocy, nawet w trudnych i skomplikowanych sprawach egzekucyjnych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Naszą Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)