W związku ze świadczoną przez Kancelarię pomocą w zakresie windykacji sporządzane są wnioski egzekucyjne, a prawnicy reprezentują Klienta przed organami egzekucyjnymi podczas całego okresu postępowania, które zakłada możliwość zastępowania zarówno Dłużników, jak i Wierzycieli. Staramy się w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały wyjaśnić zawiłe procedury windykacyjne i zapewniać kompleksową ochronę prawną Klienta. Kancelaria podejmuje stałą współpracę z organami komorniczymi.

Reprezentacja przed organami egzekucyjnymi obejmować może obie strony prowadzonego postępowania. W zależności od sytuacji prawnej Klienta możliwe są negocjacje prowadzące do windykacji długów lub ochrony prawnej majątku. W ramach świadczonej pomocy Klienci informowani są o stanie prowadzonego postępowania oraz wszystkich informacji z nią związanych.