Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie na mocy prawa wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Niektóre pary podejmują jednak decyzję o rozdzieleniu swoich majątków. Aby miała ona znaczenie w świetle prawa, odpowiedni dokument w formie aktu notarialnego musi zostać sporządzony przez notariusza. Ta kwestia pojawia się jednak również w przypadku spraw sądowych, na przykład separacyjnych, choć nie tylko. Rozdzielność majątkowa (Lubin) będąca kwestią sporów sądowych to obszar wchodzący w zakres profesjonalnych działań naszej kancelarii.

Rozdzielność majątkowa Lubin

Rozdzielność majątkowa (Lubin) może wejść w życie na podstawie woli małżonków lub na mocy orzeczenia wydanego przez sąd. Druga sytuacja ma miejsce, gdy istnieją czynniki zagrażające interesom jednej ze stron bądź rodziny, kiedy któraś z nich została ubezwłasnowolniona, ogłosiła upadłość albo w sytuacji ustalenia separacji między małżonkami.

Rozdzielność majątkowa (Lubin) zawierana jest w celu ochrony majątku i stanowi formę zabezpieczenia przed negatywnymi konsekwencjami działań podejmowanych przez małżonka, a czasem także w celu ułatwienia działań biznesowych.

Jak działamy? Rozdzielność majątkowa Lubin

Do każdego klienta podchodzimy w pełni indywidualnie, opierając współpracę na komunikacji, zaufaniu oraz analizie sytuacji. W ten sposób możemy jak najlepiej ją poznać i wypracować najskuteczniejszą strategię postępowania. Pomagamy sporządzić niezbędne pisma, przygotowujemy do rozprawy sądowej i profesjonalnie reprezentujemy klientów przed sądem.

Jesteśmy zdeterminowani oraz pełni zaangażowania. Podejmujemy się nawet tych spraw, które wydają się z pozoru trudne i pomagamy je rozwiązać. Działamy wyłącznie na korzyść naszych klientów, z poszanowaniem prawa, a także etyki naszego zawodu. Cechują nas profesjonalizm, empatia, zaangażowanie oraz lojalność, co przekłada się bezpośrednio na jakość i skuteczność świadczonych usług prawnych.

Nieustannie się dokształcamy i uaktualniamy naszą wiedzę dotyczącą przepisów. Na każdym etapie współpracy informujemy klienta o podejmowanych działaniach, a także tłumaczymy zawiłości prawne, które budzą wątpliwości. Uważnie słuchamy, by wspólnie z dojść do najkorzystniejszych i skutecznych rozwiązań.

Choć nasze biura mieszczą się we Wrocławiu i Wołowie, pomożemy osobom, które interesuje rozdzielność majątkowa (Lubin) niezależnie od miejsca zamieszkania. Dołożymy wszelkich starań, by współpraca była satysfakcjonująca, a sprawa zakończyła się korzystnie dla reprezentowanej przez nas strony. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!