Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji. Przygotowujemy Klientów do rozprawy sądowej, tak by było to dla nich jak najmniej trudne przeżycie. Przed każdym terminem rozprawy dokładnie omawiamy z Klientem, co może wydarzyć się w sądzie. Po rozprawie omawiamy jej przebieg, wyciągamy wnioski i ustalamy jakie kolejne działania podjąć. Klient na każdym etapie sprawy ma dostęp do sporządzonych w jego imieniu dokumentów oraz zawsze może poprosić o ich kserokopię.