Prawnicy Kancelarii prowadzą głównie sprawy z zakresu: prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, gospodarczego oraz administracyjnego.

Podejmujemy się prowadzenia spraw sądowych na każdym etapie postępowania, głównie na terenie województwa Dolnośląskiego (okolice Wołowa i Wrocławia). Możliwe jest jednak ustalenie porozumienia w zakresie prowadzenia sprawy w każdym innym miejscu Polski. W takiej sytuacji oprócz zasadniczego honorarium, pobierana jest również opłata za dojazd do konkretnego sądu. Opłaty za dojazd liczone są wówczas zgodnie ze stawkami § 2 ,,Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy’’.

Zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia, koszty używania pojazdów do celów służbowych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nie mogą być dla samochodu osobowego wyższe niż:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Klient jest przygotowywany do każdego terminu rozprawy tak, by było to dla niego jak najmniej trudnym i stresującym przeżyciem – dokładnie omawiamy z Klientem, co może wydarzyć się w sądzie, analizujemy strategię działania. Po rozprawie omawiamy jej przebieg, wyciągamy wnioski i ustalamy dalsze działania. W sytuacji jeśli na terminie sprawy sąd zarządził przesłuchanie Klienta, staramy się przewidzieć jakie pytania może otrzymać od przeciwnika procesowego oraz na co powinien zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do wyznaczonego terminu.

Klient na każdym etapie sprawy ma dostęp do sporządzonych w jego imieniu dokumentów oraz zawsze może poprosić o ich kserokopię. Zdjęcia sporządzonych dokumentów oraz zdjęcia z akt sądowych – na życzenie Klienta – mogą zostać w każdej chwili przesłane e-mailem, pocztą polską, lub za pośrednictwem takich komunikatorów jak WhatsApp.

Z uwagi na kolizję rozpraw sądowych, może zdarzyć się, że nie zawsze na każdy termin rozprawy, będzie mógł stawić się jeden konkretny prawnik, jednak dokładamy wszelkich starań, by sprawa mogła być prowadzona od początku do końca przez jedną osobę, tak aby substytucje procesowe nie zdarzały się często i przede wszystkim, by nie stanowiły dla Klienta elementu zaskoczenia i źródła stresu.

W przypadku wszelkich pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)