Prawnicy Kancelarii udzielają porad prawnych w Kancelarii, siedzibie Klienta, a także w innym, wspólnie ustalonym z Klientem miejscu. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID – 19, coraz więcej Klientów decyduje się również na porady online, tj. telefoniczne, e -mailowe, za pośrednictwem komunikatorów typu Skype/Zoom, formularza kontaktowego, czy czatu znajdującego się w prawym, dolnym rogu strony www Kancelarii. Sama wycena porady jest bezpłatna, zaś porada udzielana jest po dokonaniu ustalonej płatności gotówką lub na konto bankowe Kancelarii. W celu sprawniejszej komunikacji, na naszej stronie internetowej pojawiła się funkcja ContactLEADer. Dzięki temu narzędziu, mogą Państwo określić datę i godzinę, o której postaramy się oddzwonić do Państwa i ustalić najkorzystniejszy plan działania.

Wpłatę za poradę/konsultację prawną, można dokonać na następujące dane:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Pietryka
nr rachunku bankowego (PKO Bank Polski): 20 1020 5226 0000 6602 0620 6066 .

Ochrona danych osobowych

Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do obsługi porady prawnej online, telefonicznej lub osobistej i nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi księgowe, czy pocztowe. Ich administratorem będzie Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Pietryka. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1a RODO tj. na podstawie Państwa zgody. Informujemy nadto, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto mają Państwo również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o przeniesienie danych.

Tajemnica adwokacka w związku ze świadczeniem pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą ,,Prawa o adwokaturze’’, adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Art. 180 ust. 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi zaś, że osoby zobligowane do zachowania tajemnicy adwokackiej, mogą zostać przesłuchane co do faktów objętych tą tajemnicą  jedynie pod warunkiem, jeśli ,,jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu”. Adwokat ma obowiązek zobowiązać swoich pracowników i współpracowników, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ma obowiązek stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem. Podkreślić należy, że tajemnicą adwokacką objęte zostają wszelkie wiadomości, notatki i dokumentacje dotyczące sprawy, otrzymane od Klienta niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Adwokat Patrycja Pietryka

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)