W sytuacji gdy rodzice rozstają się lecz nie istnieją pomiędzy nimi kwestie sporne i obie strony są w stanie wypracować porozumienie rodzicielskie, pomoc prawnika (adwokata/radcy prawnego) w zakresie ustalenia pieczy nad dzieckiem często nie jest konieczna, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach. Strony mogą w takiej sytuacji sami lub np. posiłkując się ewentualnie pomocą mediatora sądowego, psychologa, czy wspólnego dla stron doradcy, stworzyć plan wychowawczy, w którym zawarte zostaną najważniejsze aspekty wychowawcze (plan rozwoju/edukacji dziecka, ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem w sytuacji choroby, rozplanowanie czasu spędzanego z każdym rodzicem, w tym wakacji/ferii itp). Strony mogą wnosić również, aby tego typu porozumienie zostało zatwierdzone przez sąd rodzinny. Jeśli taki plan będzie zgodny z dobrem dziecka, sąd nie powinien czynić żadnych przeszkód. Co istotne, ugoda sądowa – po zatwierdzeniu przez sąd – może być egzekwowana tak samo jak postanowienie czy wyrok sądu.

Problem zaczyna pojawiać się, gdy obie strony nie potrafią porozumieć się co do spraw związanych z dzieckiem – co w praktyce jest niestety bardzo częstym zjawiskiem. W takiej sytuacji warto jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w zakresie spraw rodzinnych i ustalić najlepszą strategię działania. Kancelaria oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy, z wnikliwą jej analizą. Może również zaproponować pomoc psychologa, czy detektywa albo wszcząć mediacje z przeciwnikiem procesowym, celem najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sporu np. wypracowania korzystnego planu wychowawczego.

Co istotne, w sytuacji skonfliktowania stron, sprawy dotyczące powierzania władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z małoletnimi dziećmi, są często bardzo stresujące i wyczerpujące emocjonalnie, dlatego zapraszam do kontaktu z Kancelarią, celem omówienia tych problemów i podjęcia korzystnych działań – tak by zaowocowały sukcesem w postaci satysfakcjonującego wyroku.

Z zakresu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z dziećmi, Kancelaria prowadzi m.in. sprawy dotyczące:

  • powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi z ograniczeniem praw drugiego rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
  • ustalanie kontaktów z dziećmi;
  • egzekwowania ustalonych kontaktów, w sytuacji gdy jeden z rodziców swoim postępowaniem uniemożliwia bądź utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi;
  • pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej;
  • przysposobienia (adopcji) dziecka;
  • odzyskiwania praw rodzicielskich w przypadku ich odebrania/ograniczenia;

Podkreślić należy, że prowadzenie spraw rodzinnych, w których każdej stronie zależy na uzyskaniu władzy rodzicielskiej – w sytuacji gdy występuje wiele kwestii spornych – wiąże się z reguły ze znacznymi nakładami pracy, a w konsekwencji z wyższym honorarium za usługi prawne. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, istnieje możliwość płatności w korzystnych ratach. Wycena kosztów prowadzenia sprawy jest bezpłatna – w tym celu można skontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem innych środków komunikacji zdalnej (np. czata dostępnego na stronie Kancelarii lub komunikatora WhatsApp).

Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)