W sytuacji gdy rodzice rozstają się lecz nie istnieją pomiędzy nimi kwestie sporne i obie strony są w stanie wypracować porozumienie rodzicielskie, pomoc prawnika (adwokata/radcy prawnego) w zakresie ustalenia pieczy nad dzieckiem często nie jest konieczna, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach. Strony mogą w takiej sytuacji sami lub np. posiłkując się ewentualnie pomocą mediatora sądowego, psychologa, czy wspólnego dla stron doradcy, stworzyć plan wychowawczy, w którym zawarte zostaną najważniejsze aspekty wychowawcze (plan rozwoju/edukacji dziecka, ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem w sytuacji choroby, rozplanowanie czasu spędzanego z każdym rodzicem, w tym wakacji/ferii itp). Strony mogą wnosić również, aby tego typu porozumienie zostało zatwierdzone przez sąd rodzinny. Jeśli taki plan będzie zgodny z dobrem dziecka, sąd nie powinien czynić żadnych przeszkód. Co istotne, ugoda sądowa – po zatwierdzeniu przez sąd – może być egzekwowana tak samo jak postanowienie czy wyrok sądu.

Problem zaczyna pojawiać się, gdy obie strony nie potrafią porozumieć się co do spraw związanych z dzieckiem – co w praktyce jest niestety bardzo częstym zjawiskiem. W takiej sytuacji warto jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w zakresie spraw rodzinnych i ustalić najlepszą strategię działania. Kancelaria oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy, z wnikliwą jej analizą. Może również zaproponować pomoc psychologa, czy detektywa albo wszcząć mediacje z przeciwnikiem procesowym, celem najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sporu np. wypracowania korzystnego planu wychowawczego.

Co istotne, w sytuacji skonfliktowania stron, sprawy dotyczące powierzania władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z małoletnimi dziećmi, są często bardzo stresujące i wyczerpujące emocjonalnie, dlatego zapraszam do kontaktu z Kancelarią, celem omówienia tych problemów i podjęcia korzystnych działań – tak by zaowocowały sukcesem w postaci satysfakcjonującego wyroku.

Z zakresu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z dziećmi, Kancelaria prowadzi m.in. sprawy dotyczące:

  • powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi z ograniczeniem praw drugiego rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
  • ustalanie kontaktów z dziećmi;
  • egzekwowania ustalonych kontaktów, w sytuacji gdy jeden z rodziców swoim postępowaniem uniemożliwia bądź utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi;
  • pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej;
  • przysposobienia (adopcji) dziecka;
  • odzyskiwania praw rodzicielskich w przypadku ich odebrania/ograniczenia;

Podkreślić należy, że prowadzenie spraw rodzinnych, w których każdej stronie zależy na uzyskaniu władzy rodzicielskiej – w sytuacji gdy występuje wiele kwestii spornych – wiąże się z reguły ze znacznymi nakładami pracy, a w konsekwencji z wyższym honorarium za usługi prawne. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, istnieje możliwość płatności w korzystnych ratach. Wycena kosztów prowadzenia sprawy jest bezpłatna – w tym celu można skontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem innych środków komunikacji zdalnej (np. czata dostępnego na stronie Kancelarii lub komunikatora WhatsApp).

Adwokat Patrycja Pietryka