Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa sporządzane są pisma procesowe, umowy, a także opinie prawne dotyczące prowadzonych postępowań. Podczas świadczenia pomocy w tym zakresie brany pod uwagę jest przede wszystkim przedmiot sprawy, a także okoliczności jej zaistnienia. Kładziemy nacisk na kwestie dowodowe, uwzględniamy wszelkie sugestie Klienta i działamy w taki sposób, by napisane dokumenty były jak najbardziej skuteczne.

Sporządzamy pisma w imieniu Klienta, w tym także regulaminy, statuty czy uchwały dla obsługiwanych podmiotów gospodarczych. Opiniowanie umów oraz innych dokumentów procesowych może odbywać się za pomocą kilku kanałów komunikacji, zarówno podczas spotkań bezpośrednich, jak i telefonicznie oraz z wykorzystaniem metod komunikacji online. Oprócz konsultacji usługi prawne obejmują również prowadzenie negocjacji i reprezentowanie Klienta.

Klienci indywidualni:

 • porady prawne w siedzibie Kancelarii lub innym uzgodnionym miejscu;
 • porady online;
 • porady telefoniczne;
 • reprezentacja na wszelkich etapach postępowania;
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie pism procesowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;

Klienci biznesowi i instytucjonalni:

 • reprezentacja na każdym etapie postępowania;
 • świadczenie usług prawniczych w wymiarze miesięcznym;
 • świadczenie usług prawniczych w wymiarze godzinowym
 • porady telefoniczne;
 • porady online;
 • porady prawne w siedzibie Kancelarii lub w innym uzgodnionym miejscu;
 • prowadzenie negocjacji;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • sporządzanie uchwał, statutów, regulaminów;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;