Prawnicy Kancelarii sporządzają m.in.:

  • pisma przedsądowe (wezwania do zapłaty, zawezwania do przedsądowego zakończenia sporu, odpowiedzi na wezwania przedsądowe, odwołania od decyzji administracyjnych);
  • pisma sądowe (pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski, w tym wnioski dowodowe, wnioski o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, wnioski o przyśpieszenie postępowania sądowego, wnioski o zabezpieczenie powództwa, sprzeciwy, pisma przygotowawcze, skargi na przewlekłość postępowania);
  • pisma w postępowaniu egzekucyjnym (wnioski egzekucyjne, skargi na działanie organu egzekucyjnego, wnioski o sporządzenie spisu inwentarza, wnioski o zawieszenie/umorzenie postępowania egzekucyjnego, wnioski o zlecenie poszukiwania majątku dłużnika);
  • środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne);
  • umowy, regulaminy, opinie prawne, uchwały, statuty;
  • formularze rejestracyjne (dotyczące założenia, dokonania zmian, czy zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • inne środki prawne (skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, skargi konstytucyjne, wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich).

Pisma sporządzamy:

  1. bezpośrednio dla Klienta (Klient podpisuje samodzielnie otrzymane pismo i następnie samodzielnie przesyła do sądu/innego organu państwowego);
  2. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (adwokat podpisuje pismo, a następnie przesyła do sądu czy innego organu państwowego).

Klient może również poprosić o weryfikację pisma, które sporządził samodzielnie.

Opiniowanie umów oraz sporządzanie pism procesowych, może odbywać się za pomocą kilku kanałów komunikacji, zarówno podczas spotkań bezpośrednich, jak i telefonicznie oraz z wykorzystaniem metod komunikacji online.

Podczas świadczenia pomocy prawnej w zakresie sporządzania pism, brany pod uwagę jest przede wszystkim przedmiot sprawy, a także okoliczności jej zaistnienia. Kładziemy nacisk na kwestie dowodowe, uwzględniamy wszelkie sugestie Klienta i działamy w taki sposób, by napisane dokumenty były jak najbardziej logiczne, a tym samym skuteczne.

Pisma sporządzamy zarówno dla osób fizycznych (Klientów prywatnych), a także osób prawnych (Klientów biznesowych/instytucjonalnych).

Cena pisma zależy przede wszystkim od jego rodzaju oraz nakładów poczynionej pracy.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią.

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)