„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać”

John Grisham

 

    Zgodnie z ustawą ,,Prawo o Adwokaturze’’, adwokaci powołani są do świadczenia pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

    Problemy z którymi przychodzą Klienci często pojawiają się znienacka, powodując dużą życiową destabilizację i utratę bezpieczeństwa. Zderzenie z aparatem sądowym, czy organem administracyjnym – zwłaszcza w sytuacji gdy jest się klientem indywidulanym (osobą fizyczną) – powoduje duży stres.

    Naszą misją jest świadczenie pomocy prawnej w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały. Zależy nam, aby każdy Klient czuł się w Kancelarii swobodnie i komfortowo. Każda sprawa wymaga gruntownej analizy, wobec czego bywa, że informujemy Klienta o najlepszej strategii dopiero dłuższej analizie sprawy. Nigdy nie zachęcamy do inicjowania sprawy, jeśli widzimy brak szansy lub znikome szanse na jej wygranie. Na każdym etapie postępowania Klient jest dokładnie zapoznawany z wszelkimi podejmowanymi czynnościami. Utrzymujemy z Klientami stały kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Kładziemy nacisk na merytoryczność działania, szukamy także niestereotypowych rozwiązań. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z Klientami, opartych na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości i zrozumieniu. Szanujemy różne punkty widzenia. Uważnie słuchając swoich Klientów, poszukujemy wspólnie najrozsądniejszych rozwiązań prawnych. Naszym priorytetem jest nieustanne podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych. Pasja i zaangażowanie jakie wkładamy we własny rozwój jest źródłem naszej radości i satysfakcji naszych Klientów.

     Istotnym obszarem aktywności Kancelarii jest działalność na rzecz ochrony praw człowieka. Kancelaria świadczy również pomoc prawną pro bono na rzecz osób najuboższych, działa na rzecz inicjatyw obywatelskich, angażuje się w realizację projektów społecznych, wspiera prawnie fundacje i stowarzyszenia, zwłaszcza angażujące się w ochronę praw kobiet, dzieci i zwierząt.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.

Adwokat Patrycja Pietryka