Prawo administracyjnego bardzo często towarzyszy nam w codziennym życiu. Niestety z uwagi na obszerność aktów prawnych, zawiłość procedury, wielość, a czasem również niejednoznaczność orzecznictwa sądowego, oraz formalny charakter tej dziedziny prawa, może przysporzyć każdej osobie niewykonującej zawodu prawniczego wielu problemów czy niejasności.

Dbamy o to, by zderzenie z administracyjnym aparatem urzędniczym było dla naszych Klientów jak najmniej trudnym doświadczeniem, a zaproponowane przez nas rozwiązania stały się jak najbardziej satysfakcjonujące.

W ramach świadczonej pomocy prawnej, zapewniamy naszym Klientom reprezentację przed następującymi organami i instytucjami państwowymi:

 •  Urzędami, w tym również Urzędami Skarbowymi;
 •  Zakładami Ubezpieczeń Społecznych;
 •  Organami Administracji Samorządowej,
 •  Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
 •  Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym (głównie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu);
 •  Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 •  Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 •  Urzędem Patentowym;
 •  Wojewódzkimi Inspekcjami Ochrony Środowiska;
 •  Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Zajmujemy się również obroną w sprawach karnych skarbowych, na każdym etapie postępowania.

W Kancelarii oprócz kompleksowej – pełnej reprezentacji, można zlecić również sporządzenia samego pisma.
Zajmujemy się sporządzaniem m.in. następujących pism:

 • wniosków inicjujących postępowanie przed urzędami i innymi organami państwowymi, a także wniosków w toku trwającego już postępowania, np. wniosków o wydanie koncesji czy zezwolenia;
 •  zażaleń;
 • wniosków dowodowych;
 •  wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
 •  wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 •  odwołań od decyzji administracyjnych;
 •  skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
 •  skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 •  opinii prawnych;
 •  wniosków o przyśpieszenie postępowania;
 •  uchwał;
 •  statutów;
 •  środków zaskarżenia od uchwał wydanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także m.in. aktów prawa miejscowego.

W zakresie prawa administracyjnego, Kancelaria reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, na każdym etapie prowadzonej sprawy.
Z uwagi na fakt, że każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie i powinno się dokonać jej gruntownej analizy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią, celem omówienia strategii działania.

Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)