Sprawa o podwyższenie alimentów – o co można być pytanym na rozprawie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, sąd bada czy nastąpiła zmiana stosunków od poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego. Tą zmianą stosunków jest z reguły zwiększenie potrzeb materialnych dziecka lub zwiększenie możliwości zarobkowych pozwanego. Ważnym elementem postępowania sądowego jest przesłuchanie rodziców dziecka. Sąd, pełnomocnicy, strona
Czytaj więcej

Testament notarialny

Testament może sporządzić osoba, która posiada zdolność testowania. Zdolność testowania ma osoba pełnoletnia (chyba, że wcześniej wstąpiła w związek małżeński), nie ubezwłasnowolniona oraz osoba, która jest świadoma dokonywanej czynności prawnej. Najczęściej podważanym testamentem jest testament własnoręczny, określany inaczej jako testament holograficzny. Spadkobiercy
Czytaj więcej