W naszej Kancelarii można zamówić opinię prawną, zlecić analizę już powstałej opinii lub skonsultować sporządzony projekt (ekspertyzę). Zależy nam, aby pisma te były zaopatrzone w jak najbardziej dopasowane i aktualne orzecznictwo sądowe i literaturę, a jednocześnie by cechowały się przejrzystością, rzeczowością i logiką.
Kancelaria zajmuje się sporządzaniem i analizowaniem opinii prawnych m.in. z zakresu prawa:
• cywilnego,
• rodzinnego,
• pracy,
• karnego,
• administracyjnego (budowlanego),
• gospodarczego.

Cena opinii zależna jest od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, a co z tym związane nakładów pracy.
Klient może zamówić opinię prawną w trybie pilnym (1-3 dni robocze), tak aby w możliwie najkrótszym czasie rozwiązać problem prawny lub w formie rozbudowanej (7-14 dni roboczych) – zawierającej pełny stan orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej. Co wymaga podkreślenia, opinia prawna ma z reguły charakter indywidualny i sporządzana jest pod konkretny stan faktyczny.
Aby opinia prawna była sporządzona jak najbardziej rzetelnie i profesjonalnie, przed przystąpieniem do analizy przepisów, ustalamy z Klientem dokładny stan faktyczny konkretnej sprawy. Może być to wykonane na kilka sposobów. Najbardziej zalecane jest bezpośrednie spotkanie z Klientem w lokalu Kancelarii lub w innym wspólnie ustalonym miejscu. W sytuacji braku możliwości bezpośredniego spotkania, omówienie stanu faktycznego sprawy, może nastąpić telefonicznie, e-mailowo lub inną, wspólnie ustaloną metodą online.
Zawsze staramy się zaproponować naszym Klientom kilka rozwiązań, wskazując, które – w naszej ocenie – będzie najbardziej korzystne. Przy sporządzaniu opinii prawnej, bazujemy na najnowszym orzecznictwie sądowym i literaturze – analizujemy wszelkie możliwe argumenty.
Kancelaria przygotowuje opinie prawne dla osób fizycznych (prywatnych), a także dla osób prawnych, Klientów Instytucjonalnych (firm, instytucji).
Doświadczenie prawników Kancelarii, gwarantuje wysoki poziom sporządzanych opinii prawnych.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług.
Adwokat Patrycja Pietryka