Należy wnieść do Sądu I Instancji wniosek o uzasadnienie (w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia), następnie od momentu otrzymania uzasadnienia jest termin 14 dni na wniesienie apelacji.