Obowiązek alimentacyjny, ze względu na swój osobisty charakter, w okolicznościach śmierci zobowiązanego nie przechodzi na jego spadkobierców.