Sprawa o rozwód bez orzekania o winie kończy się – co do zasady – na pierwszym wyznaczonym terminie. Zniesione zostały przepisy, zgodnie  z którymi pierwsza rozprawa rozwodowa była zawsze rozprawą pojednawczą. Jeśli dowodzimy winy drugiego małżonka, to musimy liczyć się z tym, że proces potrwa nawet kilka lat (we Wrocławiu średnio 3 lata). Na pierwszy termin we Wrocławiu czeka się od miesiąca do pół roku. Na marginesie należy dodać, że jeśli sąd stwierdzi, że drugi małżonek też w jakimś stopniu przyczynił się do rozpadu pożycia stron, to orzeknie rozwód z winy obu stron. Orzeczenie wyłącznej winy tylko jednego małżonka jest trudne i wymaga wielu niezbitych dowodów.