We wniosku dowodowym muszą być następujące elementy: oznaczenie stron, sądu, sygnatura akt, data, podpis wnoszącego oraz wskazanie okoliczności na jaką wnosimy dany dowód (teza dowodowa), np. ,,na okoliczność ustalenia charakteru prawnego oraz sposobu korzystania z nieruchomości położonej w (…)’’