Nie ma przepisów wskazujących po upływie jakiego terminu można starać się o podwyższenie renty alimentacyjnej. Standardową przesłanką takiego powództwa jest zwiększenie potrzeb małoletniego. Przykładem będzie np. rozpoczęcie szkoły, choroba dziecka, rehabilitacja, uczęszczanie na zajęcia dodatkowe/korepetycje, kursy językowe itp. Warto dodać, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, dzieci powinny żyć na takim poziomie jak ich rodzice, a zatem jeśli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów zmienił pracę na bardziej płatną, awansował na wyższe stanowisko czy tez otrzymał spadek, to również możemy wystąpić z pozwem o podwyższenie świadczenia. Należy pamiętać, że nawet jeśli sytuacja dziecka nie zmieniła się radykalnie, lecz od wydania ostatniego orzeczenia minęło parę lat, to pozew o podwyższenie alimentów będzie również zasadny. Zgodnie bowiem z orzecznictwem sądowym i doktryną, sam znaczny upływ czasu stanowi przesłankę do podwyższenia świadczenia.