sprawa rozwodowa Kancelaria Adwokacka Wrocław Pietryka

Ile musi trwać rozkład pożycia małżonków, by sąd orzekł rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, pomiędzy stronami musi występować trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi występować zanik więzi, zarówno fizycznych, psychicznych, jak i gospodarczych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia możliwości orzeczenia rozwodu od upływu jakiegoś konkretnego okresu. Średnio w praktyce przyjmuje się, że aby występowała zasadność rozwodu, rozłączenie małżonków powinno trwać kilka miesięcy.

Biorąc pod uwagę duże obłożenie sądów sprawami rozwodowymi, zanim dojdzie do pierwszej rozpraw, mija z reguły kilka miesięcy. W takiej sytuacji małżonkowie zyskują dodatkowy okres, który należy doliczyć ogólnego okresu rozkładu pożycia.

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wszystko zależy od konkretnego sędziego, który prowadzi sprawę. Starsi sędziowie mogą być bardziej wnikliwi i bardziej analizować kwestę rozpadu relacji.

Generalnie, nawet jeśli małżeństwo trwa krótko, a małżonkowie jednoznacznie zeznają, że nie ma między nimi wspólnego pożycia i chcą rozwodu, sąd nie powinien czynić problemu.

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje również możliwość  prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.