Jak zaskarżyć postanowienie końcowe w zakresie opieki nad dzieckiem?

W sprawie o powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego (mi.in. przesłuchaniu świadków, stron przeprowadzenia, analizie dowodów z opinii biegłych sądowych, opinii kuratorów sądowych), zamyka przewód sądowy i wydaje orzeczenie końcowe (postanowienie), w którym orzeka
Czytaj więcej

Sprawa o podwyższenie alimentów – o co można być pytanym na rozprawie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, sąd bada czy nastąpiła zmiana stosunków od poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego. Tą zmianą stosunków jest z reguły zwiększenie potrzeb materialnych dziecka lub zwiększenie możliwości zarobkowych pozwanego. Ważnym elementem postępowania sądowego jest przesłuchanie rodziców dziecka. Sąd, pełnomocnicy, strona
Czytaj więcej