Jak zaskarżyć postanowienie końcowe w zakresie opieki nad dzieckiem?

W sprawie o powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego (mi.in. przesłuchaniu świadków, stron przeprowadzenia, analizie dowodów z opinii biegłych sądowych, opinii kuratorów sądowych), zamyka przewód sądowy i wydaje orzeczenie końcowe (postanowienie), w którym orzeka
Czytaj więcej