Sprawa o podwyższenie alimentów – o co można być pytanym na rozprawie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, sąd bada czy nastąpiła zmiana stosunków od poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego. Tą zmianą stosunków jest z reguły zwiększenie potrzeb materialnych dziecka lub zwiększenie możliwości zarobkowych pozwanego. Ważnym elementem postępowania sądowego jest przesłuchanie rodziców dziecka. Sąd, pełnomocnicy, strona
Czytaj więcej