Sprawa o podwyższenie alimentów – o co można być pytanym na rozprawie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, sąd bada czy nastąpiła zmiana stosunków od poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego. Tą zmianą stosunków jest z reguły zwiększenie potrzeb materialnych dziecka lub zwiększenie możliwości zarobkowych pozwanego. Ważnym elementem postępowania sądowego jest przesłuchanie rodziców dziecka. Sąd, pełnomocnicy, strona
Czytaj więcej

Jak zmienić wyrok rozwodowy w zakresie spraw dotyczących małoletnich dzieci?

W sytuacji jeśli małżonkowie rozwodzą się, a mają małoletnie dzieci, sąd oprócz rozwiązania małżeństwa rozstrzyga również sprawy dotyczące założonej rodziny –  powierzenie władzy rodzicielskiej, miejsce pobytu dziecka, wysokość alimentów, kwestie dotyczące kontaktów. (Na marginesie wskazuję, że sąd rozwodowy – co do zasady
Czytaj więcej