Czy można odrzucić spadek po terminie?

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy. Okres ten liczy się od momentu pozyskania informacji o tytule swojego powołania.
W sytuacji gdy nie odrzuciliśmy spadku w terminie, z uwagi na błąd lub będąc pod wpływem groźby, można wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu i przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Ważne jest, aby wykazać w sądzie na czym dokładnie polegał błąd oraz uzasadnić, że był istotny. Spadkobierca musi wykazać, że gdyby posiadał wiedzę o spadku wcześniej, dokonałby odrzucenia w terminie.

Jeśli spadek nie został odrzucony w terminie z uwagi na groźbę, należy uzasadnić, że groźna miała charakter poważny i że osoba pozostająca pod jej wpływem realnie obawiała się o swoje życie lub zdrowie czy życie czy swoich najbliższych.

Warto podkreślić, że spadkobierca ma rok na złożenie takiego wniosku od dnia kiedy dowiedział się o błędzie. W przypadku groźby termin roczny liczony jest od dnia, w którym stan obawy ustał.

Sądem właściwym dla rozpatrzenia tego typu sprawy jest sąd spadku. Dla tego wniosku  nie przewidziano żadnej szczególnej opłaty sądowej, a skoro tak, to od wniosku tego pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł (art. 23 pkt 1 u.k.s.c.)’’ (Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087). Sąd rozstrzyga taką sprawę po przeprowadzeniu rozprawy. Postępowanie o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu spadku ma charakter odrębnej (samodzielnej) sprawy spadkowej i wymaga odrębnego rozstrzygnięcia.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka