Jak uregulować sprawy spadkowe?

Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu, jednak najlepiej zacząć regulować sprawy spadkowe bezpośrednio po śmierci spadkodawcy, gdyż upływ czasu może powodować utrudnienia w zgromadzeniu niektórych dokumentów. Wraz z upływem czasu mogą pojawiać się również poważniejsze problemy w odnajdywaniu spadkobierców ustawowych. W sytuacji
Czytaj więcej

Testament notarialny

Testament może sporządzić osoba, która posiada zdolność testowania. Zdolność testowania ma osoba pełnoletnia (chyba, że wcześniej wstąpiła w związek małżeński), nie ubezwłasnowolniona oraz osoba, która jest świadoma dokonywanej czynności prawnej. Najczęściej podważanym testamentem jest testament własnoręczny, określany inaczej jako testament holograficzny. Spadkobiercy
Czytaj więcej