Testament notarialny

Testament może sporządzić osoba, która posiada zdolność testowania. Zdolność testowania ma osoba pełnoletnia (chyba, że wcześniej wstąpiła w związek małżeński), nie ubezwłasnowolniona oraz osoba, która jest świadoma dokonywanej czynności prawnej. Najczęściej podważanym testamentem jest testament własnoręczny, określany inaczej jako testament holograficzny. Spadkobiercy
Czytaj więcej