świadek w sprawie karnej Adwokat Patrycja Pietryka

Psycholog prowadzący terapię pokrzywdzonego jako świadek w sprawie karnej?

Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących tą kwestię jest ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Psycholog prowadzący terapię może być jednak świadkiem pod warunkiem zwolnienia go z tej tajemnicy.

Wniosek o zwolnienie psychologa z tajemnicy zawodowej składa się do prokuratora lub sądu, w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się sprawa. We wniosku należy wykazać, że zwolnienie z tajemnicy przyczyni się do wyjaśnienia istotnych okoliczności w sprawie.

W przypadku odmowy zwolnienia wnioskującemu przysługuje prawo złożenia zażalenia. Jeśli składamy wniosek do Sądu Rejonowego w Wołowie, właściwym do rozpatrzenia środka odwoławczego będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu