W jakich sytuacjach można uzyskać przerwę w karze pozbawienia wolności?

Przerwę w karze pozbawienia wolności można uzyskać m.in. w razie występowania przesłanki poważnego uszczerbku na zdrowiu (również psychicznym), uniemożliwiającego przebywanie w Zakładzie Karnym. Aby zweryfikować, czy skazany faktycznie cierpi na poważne schorzenia zdrowotne, Sąd zleca biegłemu sądowemu wydanie opinii medycznej. Wydanie niekorzystnej
Czytaj więcej

Psycholog prowadzący terapię pokrzywdzonego jako świadek w sprawie karnej?

Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących tą kwestię jest ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psycholog prowadzący terapię może być jednak świadkiem pod warunkiem zwolnienia go
Czytaj więcej