W jakich sytuacjach można uzyskać przerwę w karze pozbawienia wolności?

Przerwę w karze pozbawienia wolności można uzyskać m.in. w razie występowania przesłanki poważnego uszczerbku na zdrowiu (również psychicznym), uniemożliwiającego przebywanie w Zakładzie Karnym. Aby zweryfikować, czy skazany faktycznie cierpi na poważne schorzenia zdrowotne, Sąd zleca biegłemu sądowemu wydanie opinii medycznej. Wydanie niekorzystnej
Czytaj więcej