przesłanki rozwodu Kancelaria Adwokacka Wrocław

Przesłanki rozwodu

Sąd orzeka rozwód jeśli pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia. Chodzi o sytuację, kiedy powrót do wspólnego życia małżonków nie będzie możliwy w sferze psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Najbardziej istotne jest zweryfikowanie czy między stronami istnieje więź emocjonalna.

 

Sąd orzeka rozwód po przesłuchanie Stron. Tylko dokładnie przesłuchanie, pozwoli ustalić czy są szanse na pojednanie. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli druga strona celowo nie stawia się na posiedzenia, sąd może odstąpić od przesłuchania drugiej strony.
Jeśli Sąd uzna, że istnieje nadzieja na pojednanie, to może skierować strony do postępowania mediacyjnego. Może to uczynić tylko raz w toku postępowania rozwodowego.

Prawnik podkreśla, że rozwód jest niedopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, a także jeśli byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego występuję m.in. w sytuacji poważnej choroby jednego z małżonków. Dotyczy to zarówno choroby somatycznej jak również zaburzeń psychicznych. Należy podkreślić, że sąd nie może orzec rozwodu, jeśli z takim powództwem występują małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia.

adwokat Patrycja Pietryka