Data płatności alimentów

Jeśli alimenty zasądzone zostały w wyroku rozwodowym, pozwany będzie zobowiązany do ich płatności od daty prawomocności orzeczenia, czyli po upływie 21 dni licząc od daty ogłoszenia wyroku.

Przykładowo, jeśli sąd wydał wyrok dnia 1 -go czerwca, to stanie się prawomocny z dniem 22 czerwca i od tej daty pozwany powinien płacić orzeczone alimenty. Jeśli alimenty zostały orzeczone np. w kwocie 500 zł., to proporcjonalnie do miesiąca czerwca pozwany będzie musiał zapłacić kwotę tytułem wyrównania za okres 9 dni (500 zł. : 30 = 17 zł. za dzień), 17 x 9 dni czerwca = 153 zł., zaś od kolejnego miesiąca – lipca – pozwany będzie zobowiązany do pełnej płatności.

Powód może w takiej sytuacji zadać sobie pytanie, do którego dnia lipca powinien otrzymać cale świadczenie za ten miesiąc. Odpowiedź na to pytanie znajdzie się w wyroku zasądzającym alimenty. W każdym bowiem wyroku sąd wpisuje konkretną datę, do którego dnia każdego miesiąca pozwany musi dokonać zapłaty. Termin płatności ustanawiany jest z reguły do dnia 10 – go lub 15 – go każdego miesiąca. W takiej sytuacji, jeśli alimenty do wskazanej daty nie zostaną w całości zapłacone, można wszczynać postępowanie egzekucyjne i domagać się odsetek za opóźnienie w płatności od 11 – go lub 16 – go dnia miesiąca, w którym alimenty nie zostały zapłacone.

Termin będzie dłuższy, jeśli któraś ze stron zaskarży orzeczenie do Sądu II Instancji. Na rozpatrzenie apelacji czeka się średnio od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jeśli pozwany mimo prawomocności wyroku nie będzie wykonywać swojego obowiązku, należy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności (zgodnie z przepisami sąd powinien nadać klauzulę wykonalności w terminie 3 dni, w praktyce z reguły trwa to znacznie dłużej), a następnie  skierować do Komornika Sądowego wniosek egzekucyjny. Wniosek taki można sporządzić odręcznie lub skorzystać z gotowego formularza.

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, jeśli została wytoczona osobna sprawa o alimenty, kiedy to alimenty zasądzane są najczęściej od daty wytoczenia powództwa. W takim przypadku sąd z urzędu od razu nadaje klauzulę wykonalności i alimenty są natychmiast wykonalne. Taka sama sytuacja będzie miała również miejsce, jeśli sąd w toku procesu wyda orzeczenie zabezpieczające.

W razie pytań lub wątpliwości najlepiej skontaktować się z Kancelarią lub w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej udać się do punktu bezpłatnych porad prawnych.

 

Pozdrawiam,
Adw. Patrycja Pietryka