Jak uzyskać alimenty już w trakcie trwania postępowania sądowego?

Zdarza się, że sprawy o alimenty trwają długo. Może być to spowodowane dużą ilością powołanych świadków (w przypadku niestawiennictwa któregoś z nich, sąd odracza rozprawę na kolejny termin, co wiąże się z przedłużeniem sprawy o kolejne tygodnie, czy miesiące), czy zwracaniem sądu się do różnych urzędów/instytucji z wnioskiem o udzielenie informacji np. na temat sytuacji zawodowej/finansowej zobowiązanego.

W takiej sytuacji istnieje możliwość prawna, aby już na czas procesu sąd zobowiązał pozwanego do uiszczania regularnych świadczeń alimentacyjnych.

W tym celu należy sporządzić wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Można to zrobić już w samym pozwie alimentacyjnym, lub w piśmie późniejszym. Taki wniosek tak samo jak pozew o alimenty jest wolny od wszelkich opłat sądowych.

W piśmie tym musimy jednak dokładnie zaznaczyć, jakiej kwoty się domagamy i ją uzasadnić. Najistotniejszym elementem wniosku jest wykazanie, że w przypadku braku zabezpieczenia roszczenia i nie wydania orzeczenia zabezpieczającego na czas procesu, podstawowe potrzeby dzieci nie zostaną zaspokojone.

Kwota zabezpieczenia powinna być z reguły nieco niższa niż kwota główna – ideą zabezpieczenia jest uzyskanie podstawowych, koniecznych środków na egzystencje, m.in. na żywność, ubranie, leki. Nie jest jednak zabronione, by we wniosku o zabezpieczenie alimentów domagać się takiej samej kwoty jak kwoty głównej.

Należy pamiętać, że Sąd oddali wniosek o zabezpieczenie, jeśli będziemy chcieli zabezpieczyć inne potrzeby jak np. wypoczynek wakacyjny czy wydatki na rozrywkę.

W przypadku uwzględnienia zabezpieczenia, takie alimenty są natychmiast wykonalne, a w sytuacji gdy pozwany nie będzie respektował tego orzeczenia i nie będzie płacił orzeczonych kwot, można od razu zawnioskować do Komornika Sądowego o ich egzekucję.

Jeśli sąd uzna, że istotne potrzeby dzieci są spełnione i oddali wniosek, możemy zaskarżać orzeczenie sądu do Sądu Wyższej Instancji. W przypadku wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Wołowie, właściwym do rozpatrzenia zaskarżenia będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Zgodnie z przepisami, wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być rozpoznany niezwłocznie, w terminie 7 dni od jego wpłynięcia. W praktyce terminy często ulegają wydłużeniu.

Zdarza się, ze sąd wzywa strony i wydaje orzeczenie dopiero po ich przesłuchaniu. Zdarza się jednak, że sprawa jest dla sądu oczywistą i wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym, a następnie doręcza je stronom z pouczeniem o prawie do zaskarżenia.

W sytuacji gdy domagamy się sądowego ustalenia alimentów po raz pierwszy, sąd najczęściej znacznie szybciej udziela zabezpieczania, niż w sytuacji gdy występujemy ze sprawą o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych po raz kolejny, gdyż widzi, że pewne alimenty zostały już zasądzone. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy wcześniejsze alimenty zasądzone zostały bardzo dawno, a potrzeby dzieci są realnie widoczne.

W przypadku wątpliwości w zakresie sporządzenia wniosku, najlepiej bezpośrednio skontaktować się z prawnikiem.

 

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka