Kiedy można ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Kiedy można ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności musimy uzyskać od komornika dokument o bezskuteczności egzekucji. Kolejnym warunkiem jest kwota dochodu 725 zł. na osobę w rodzinie.

Kiedy spełniamy w/w warunki, możemy składać wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń.

Dla Wołowa i okolic będzie to Instytucja przy ul. Trzebnickiej 6., dla Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 6.

Do wypełniania wniosku należy przygotować przede wszystkim takie informacje jak: informacje o dochodach rodziny, adresy i pesele wnioskodawcy oraz małoletniego dziecka, adres do doręczeń. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie wypełnienia wniosku, należy poprosić o pomoc pracowników MOPS-u. Nr kontaktowy w sprawie świadczeń rodzinnych do MOPS-u we Wrocławiu: 71 782 23 22 .

Należy pamiętać, że świadczeń alimentacyjnych z Funduszu możemy domagać się jedynie w kwocie 500 zł.
Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

Więcej informacji o funduszu alimentacyjnym.

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka