Ile kosztuje sprawa o zachowek?

Ile kosztuje sprawa o zachowek?

Wnosząc pozew o zachowek, musimy koniecznie uiścić opłatę sądową, która wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, jeśli w zakres majątku zmarłego wchodzi mieszkanie i domagamy się z tego tytułu zachowku, to wartością przedmiotu sporu będzie 5 procent wartości mieszkania.

Warto przed wniesieniem sprawy, skontaktować się z prywatnym rzeczoznawcą lub poszukać w Internecie cen podobnych mieszkań, aby dokonać adekwatnej wyceny nieruchomości, a tym samym nie narazić się na zawyżoną opłatę.

W pewnych sytuacjach, jeśli mamy trudną sytuację finansową, możemy domagać się zwolnienia z opłat sądowych w całości lub części, jednak w praktyce nie jest to często prosta sprawa. Jeśli jednak nasza sytuacja rodzinna i zawodowa jest trudna, warto spróbować. W tym celu należy wypełnić specjalny wniosek, a następnie dołączyć go do pozwu. Do wniosku dobrze jest dołączyć również zestawienie miesięcznych opłat wraz z dowodami (rachunki/faktury), zaświadczenie o przyznanym zasiłku, czy informację z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

Warto pamiętać, że w toku postępowania sąd będzie namawiać nas go zawarcia ugody. Jeśli jednak strony nie będą tym zainteresowane, z pewnością któraś z nich będzie wnioskować sporządzenie wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego. W takiej sytuacji sąd zobowiąże do pokrycia kosztów zaliczki, które średnio mogą wynieść kilkaset złotych.

Koszty prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika, to już osobna kwestia. Takie koszty są z reguły ustanawiane indywidulanie w kancelarii prawnej. Z reguły zależą od nakładów pracy, skomplikowania sprawy, a także wartości przedmiotu sporu.

Dobrą wiadomością jest, że w przypadku wygrania sprawy, sąd zasądza na rzecz wygranego zwrot kosztów postępowania, w tym również zwrot kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych, w przypadku ustanowienia w sprawie pełnomocnika procesowego.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Adwokat Patrycja Pietryka