Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro małoletniego. 

Dobro dziecka jest zagrożone m.in. gdy zaniedbywane są jego potrzeby, występuje obawa o jego życie i zdrowie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić również w sytuacji, gdy doszło do rozłączenia rodziców.Zgodnie z przepisami, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Ma to miejsce pod warunkiem, że przedstawią zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinny, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku zamieszkania dziecka na terenie Wołowa będzie to Sąd Rejonowy w Wołowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich. We Wrocławiu będzie to jeden z kilku wydziałów rodzinnych w zależności od dzielnicy.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej rozstrzygany jest przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie wydawane jest wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy sądowej.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych – co do zasady – na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innym miejscu Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.