Alimenty od dziadków – kiedy są możliwe?

Niestety są sytuacje kiedy alimenty orzeczone wyrokiem sądowym nie są płacone. W takiej sytuacji można oczywiście wystąpić do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie tych środków. W praktyce wyegzekwowanie alimentów przez Komornika nie zawsze jest możliwe (dłużnik często dłużnik ukrywa dochody, przebywa za granicą).

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, można następnie wystąpić z wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego. Należy jednak pamiętać, że środki otrzymywane z Funduszu są niewielkie – kwota nie wyższa niż 500 zł.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje jeszcze jedna możliwość – wystąpienie do sądu o alimenty od dziadków dziecka.

Kwota alimentów od dziadków, niekoniecznie będzie jednak taka sama jak w wyroku alimentacyjnym rodzica dziecka. Tego typu alimenty nie są bowiem pochodną alimentów zasądzonych w wyroku.

Aby rozważać wystąpienie do sądu o alimenty od dziadków, musi istnieć jedna z poniższych przesłanek:

– rodzice dziecka nie żyją;
– ich sytuacja materialna i życiowa nie pozwala na sprostanie obowiązkom alimentacyjnym;
– uzyskanie alimentów jest niemożliwe lub łączy się z istnieniem zbyt dużych trudności.

ponadto sytuacja dziecka musi być ciężka (małoletni musi być w niedostatku, czyli nie mieć zaspokajanych podstawowych potrzeb życiowych/bytowych). 

Sąd będzie badać zatem sytuację dziecka i rodziców. Odnośnie rodziców, należy podkreślić, że sąd nie będzie koncentrować się tylko na tym ile mają realnych dochodów, lecz będzie badać ich możliwości zarobkowe. Będzie zatem oceniać jakie kwoty –  osoba w ich wieku z takimi kwalifikacjami jakie posiadają – jest w stanie zarobić. Będzie zatem weryfikować ich: zawód, wiek, stan zdrowia.

Przed oceną czy warto wystąpić z takim powództwem, należy ocenić sytuację życiową i materialną dziadków.

Jeśli dziadkowie są zdrowi i majętni, to znacznie łatwiej będzie skłonić sąd, aby przychylił się do stanowiska powoda, niż w sytuacji kiedy mają skromne emerytury, czy cierpią na poważne problemy zdrowotne. W tej drugiej sytuacji sąd może oddalić całe powództwo jako niezasadne.

Jak udowodnić dobrą sytuację materialną dziadków?

Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać orzeczonym alimentom, a wiemy, że dziadkowie maja dobrą sytuację finansową, można zawnioskować do sądu, by zobowiązał ich do przedstawienia decyzji emerytalnej, umowy o prace, czy też innych źródeł dochodów. Jeśli dziadkowie udzielają się na portalach społecznościowych (upubliczniają zdjęcia z zagranicznych wyjazdów, pokazują zdjęcia swojego domu, ogrodu, gdzie ewidentnie widać, że ich status materialny jest dobry), jak najbardziej można załączyć zdjęcia do pozwu, na fakt ich dobrej sytuacji finansowej. Na fakt wykazania dobrej sytuacji finansowej, można również powołać świadków, czy też zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z wywiadu kuratora środowiskowego.

Do jakiego sądu należy wnieść pozew?

Pozew o alimenty od dziadków wnosimy do sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziadków lub miejsca zamieszkania/pobytu dziecka.

Czy od takiego pozwu należy uiścić opłatę sądową?

Nie – tego typu sprawy są wolne od opłat sądowych.

 

Każda sprawa jest indywidualna i wymaga odrębnej analizy. W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

adwokat Patrycja Pietryka