Prawo spadkowe - kolejność dziedziczenia

Prawo spadkowe – kolejność dziedziczenia

Spadek można nabyć albo na podstawie testamentu albo ustawy.

Jeśli napisano prawidłowy – ważny testament, będzie miał zawsze pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Testament jest bowiem bezpośrednim wyrazem woli zmarłego i jeśli nie zostanie ewentualnie podważony, sąd zawsze przyzna pierwszeństwo w nabyciu spadku osobie, na której rzecz został sporządzony.

Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, kolejność dziedziczenia ustala się na podstawie przepisów prawa cywilnego (dział dotyczący spadków), przepisy od art. 931 kodeksu cywilnego.

Do pierwszej grupy spadkobierców, należy zaliczyć małżonka oraz dzieci zmarłego. Osoby te dziedziczą w równych częściach. Należy jednak pamiętać, że część przypadająca małżonkowi nie może być niższa niż ¼ pozostawionego majątku.

W sytuacji jeśli zmarły nie posiadał dzieci, dziedziczy małżonek oraz rodzice, których udział wynosi ¼ spadku.

Jeśli zmarły nie był w związku małżeńskim oraz jeśli któryś z rodziców zmarłego nie żyje, udział spadkowy tego rodzica przypada jego rodzeństwu w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając swoje dzieci, to udział spadkowy, który by się im należał, przypada ich dzieciom.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich dzieci, udział spadkowy żyjącego rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

W przypadku braku dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa zmarłego, cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w równych częściach.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Gmina nie może odrzucić spadku, który uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Adwokat Patrycja Pietryka