Jak długo trwa w sądzie sprawa rozwodowa?

W przepisach nie ma określonego czasu, w którym sprawa sądowa powinna zostać rozstrzygnięta. W przypadku spraw rozwodowych, wszystko zależy od tego, czy domagamy się rozwodu z winy, a także czy konieczne będzie orzekanie w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Jeśli pomiędzy małżonkami nie ma konfliktu i obie strony domagają się zgodnie rozwodu bez orzekania o winie oraz nie występuje spór w zakresie wychowania dzieci i partycypowania w kosztach ich utrzymania, sąd z reguły rozstrzyga sprawę na pierwszym terminie, nawet w ciągu kilku minut.

Jednak w sytuacji wymienionych komplikacji, sprawa może potrwać nawet kilka lat. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, średni czas rozstrzygnięcia takiej sprawy wynosi 3 lata. Jest to związane z postępowaniem dowodowym: przesłuchiwaniem świadków, przeprowadzaniem badań przez biegłych sądowych (psychologów i psychiatrów), którzy weryfikują kompetencje wychowawcze rodziców, celem ustalenia któremu małżonkowi powierzyć władze rodzicielską.

Często postępowanie przedłużają wnioski stron i opinie dodatkowe (uzupełniające) biegłych sądowych albo wnioski o zlecenie sprawy nowym biegłym sądowym. Te wszystkie czynniki powodują przedłużenie sprawy o kolejne tygodnie, a nawet miesiące. Średni okres między poszczególnymi rozprawami to co najmniej miesiąc, nierzadko jednak jest to okres kilku miesięcy.

  • Termin rozpatrzenia sprawy bez orzekania o winie od momentu złożenia pozwu

Termin oczekiwania na rozpatrzenie sprawy bez orzekania o winie, od momentu złożenia pozwu, w sądzie Okręgowym we Wrocławiu wynosi średnio od jednego miesiąca do pół roku. Wszystko jest zależne od sędziego, który wylosował sprawę i od jego systemu pracy.

  • Wydanie wyroku, a jego prawomocność

W sytuacji wydania wyroku rozwodowego, sprawa nie jest jeszcze prawomocna i każdy z małżonków może zawnioskować o uzasadnienie (w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia), a następnie wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego, na której rozpatrzenie czeka się średnio kilka miesięcy.

Te wszystkie czynniki powodują, że często znacznie lepszym rozwiązaniem jest ustalenie porozumienia z małżonkiem i podjęcie decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie, zwłaszcza jeśli są jeszcze małoletnie dzieci.

W sytuacji braku wypracowania wspólnego stanowiska, warto skontaktować się z prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym), celem wypracowania strategii działania. Często pomocne jest wystosowanie pisma do drugiego małżonka z kancelarii prawnej, w którym opisana zostanie rozsądna propozycja dojścia do kompromisu albo skorzystanie z pomocy mediatora sądowego.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam

Adwokat Patrycja Pietryka