Jazda pod wpływem alkoholu, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Często w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu kierowcy zaproponowane zostaje dobrowolne poddanie się karze i przyjęcie przedstawionych warunków, jakimi najczęściej jest pozbawienie prawa jazdy na okres 3 lat, grzywna i nawiązka. Dla kierowców największą dolegliwością jest zazwyczaj pozbawienie prawa jazdy na długi okres, co wiąże się z koniecznością ponownego uzyskania uprawnień (zdawania egzaminów), co może być bardzo kłopotliwe w szczególności, gdy kierowca posiada prawo jazdy od wielu lat i jest już osobą starszą.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje inna możliwość prawna, aby powalczyć zmniejszenie okresu pozbawienia prawa jazdy – chodzi tutaj o warunkowe umorzenie postępowania. Osoba wobec której warunkowo umorzono postepowanie karne pozostaje dodatkowo osoba niekaraną.

Jednak aby kierowca mógł rozważyć czy w jego sytuacji będzie zasadne złożenie takiego wniosku, powinien najpierw przenalizować czy spełnia przesłanki prawne określone w art. 66 kodeksu karnego, a więc czy:

• wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
• okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
• kierowca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne (nie wlicza się tu oczywiście przestępstw, które były dawno i nastąpiło zatarcie skazania);
• postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego.

Jeśli spełnia się powyższe przesłanki warto powalczyć.

W kontekście powyższych przesłanek, warto przeanalizować na jakiej drodze miało miejsce zatrzymanie przez policje – czy była to droga szybkiego ruchu? Czy kierowca wiózł ze sobą pasażerów? W jakim celu wsiadł do pojazdu – czy występowała jakaś konieczność z jego strony? (np. pilne zawiezienie kogoś do szpitala). Czy prawo jazdy jest mu koniecznie potrzebne? (np. w związku z wykonywaniem zawodu, czy ma na utrzymaniu rodzinę) Czy ma na swoim koncie jakieś punkty karne? Ile lat ma prawo jazdy?

Pierwszą czynnością będzie cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze (jeśli taką złożono) i sporządzenie wniosku o warunkowe umorzenie do prokuratora (aby skierował do sądu stosowny wniosek), a jeśli akta sprawy zostały przekazane do sądu – bezpośrednio do sądu (wniosek taki można składać wielokrotnie na różnych etapach postepowania).

Pismo należy dokładnie uzasadnić i opisać swoją sytuację. Można zawnioskować o wywiad kuratora w miejscu swojego zamieszkania, na okoliczność wykazania, że prowadzi się właściwy tryb życia, przedłożyć wszelkie dokumenty i informacje świadczące, że działa się dla dobra obywateli, udziela się charytatywnie itp.

Generalnie najlepiej przedłożyć wszystkie istotne dowody, które mogą przekonać sąd, że jazda pod wpływem alkoholu miała charakter incydentalny, a postawa życiowa kierowcy wskazuje, że przy warunkowym umorzeniu postępowania, będzie przestrzegać porządku prawnego i nigdy więcej nie powtórzy tego przestępstwa.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią,

adwokat Patrycja Pietryka