Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Zgodnie z kodeksem karnym, osoba prowadząca pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat, a także zostaje jej zabrane prawo jazdy na czas nie krótszy niż trzy lata. Dodatkowo za jazdę pod wpływem alkoholu, wprowadzona została sankcja od 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W sytuacji jeśli osoba prowadząca pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, została już wcześniej skazana za takie przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, to każdy pojazd drogowy lub szynowy, napędzany umieszczonym na nim silnikiem, maszyna samobieżna oraz motorower, przy czym przyjmuje się, że pojemność skokowa silnika powinna przekraczać 50 cm3 .

Do wypełnienia znamion w/w przestępstwa konieczne jest, aby pojazd znajdował się w stresie ruchu (w strefie publicznej). Przestępstwa nie popełnia osoba prowadząca pojazd mechaniczny w przestrzeni prywatnej (własne podwórko, łąka, grunt rolny, droga leśna po której nie odbywa się ruch).

Stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, bądź jeśli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Nie zawsze jazda pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo. Wykroczenie przy jeździe po alkoholu, ma miejsce w sytuacji, gdy osoba prowadząca pojazd mechaniczny ma w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu od 0,1 mg/dm3 do 0,25 mg/dm3. W przypadku wykroczenia sądy najczęściej orzekają grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.


Jazda pod wpływem alkoholu, a możliwość warunkowego umorzenie postępowania?

Jeśli m.in. nie było się wcześniej osobą karaną, wina i społeczna szkodliwość czynu są nieznaczne, postawa, dotychczasowe życie i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że sprawca będzie przestrzegać porządku prawnego, sąd może wykorzystać dobrodziejstwo w postaci warunkowego umorzenia postępowania. W takiej sytuacji sądy najczęściej wymierzają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres tylko jednego roku i zasądzają świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania najlepiej skierować jak najwcześniej, tj. już na etapie postępowania przygotowawczego.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka