Opieka naprzemienna, a alimenty

Podstawowe informacje o opiece naprzemiennej

Opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przebywa u każdego z rodziców w tych samych okresach czasowych, najczęściej jeden tydzień u matki, a drugi tydzień u ojca.

Aby sąd ustanowił opiekę naprzemienną, rodzice nie mogą być ze sobą skonfliktowani (powinni mieć wspólny plan wychowawczy i zawrzeć pisemne porozumienie w zakresie sprawowania opieki) i oboje muszą posiadać pełnię władzy rodzicielskiej.
Opieka naprzemienna może być wykonywana nawet jeśli sąd ustanowi miejsce stałego zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców.

Opieka naprzemienna nie zostanie powierzona, jeśli sąd przyznał jednemu z rodziców władzę rodzicielską z jednoczesnym ograniczeniem względem drugiego rodzica.

Należy pamiętać, że za ustanowieniem opieki naprzemiennej, musi przemawiać dobro małoletniego dziecka. W sytuacji gdy stan umysłowy i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, sąd powinien wziąć pod uwagę rozsądne życzenia również samego dziecka.

Alimenty

Opieka naprzemienna nie znosi – co do zasady – obowiązku alimentacyjnego. Na ogół w sprawach rozwodowych, przy rozstrzyganiu obowiązku alimentacyjnego sąd orzeka, że rodzice będą zobowiązani do ponoszenia obowiązku alimentacyjnego po połowie.

W sytuacjach, gdy jeden z rodziców ma gorszą sytuację materialną, sąd powinien nałożyć na drugiego rodzica wyższy obowiązek alimentacyjny. Obowiązek alimentacyjny zależy bowiem od potrzeb materialnych dziecka i możliwości zarobkowych zobowiązanego do płatności.

Często zdarza się, że mimo iż dziecko przebywa w tych samych okresach czasowych u każdego z rodziców, to jeden z nich dokonuje większych zakupów na rzecz dziecka (np. kupuje ubrania, obuwie, pokrywa więcej wydatków np. na zajęcia szkolne/dodatkowe), co sąd również powinien wziąć po uwagę przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych (zbadać sytuacje zarobkowe obojga rodziców).

Należy pamiętać, że każda sprawa rodzinna często ma bardzo indywidualny charakter, dlatego przed wystąpieniem z powództwem do sądu rodzinnego, najlepiej skonsultować się z prawnikiem (adwokatem/radcą prawnym), celem ustalenia jak najlepszej taktyki działania.

Pozdrawiam
Adw. Patrycja Pietryka