Prawo Cywilne Adwokat Pietryka Wrocław Wołów

Pozew o podwyższenie alimentów

Nie ma jednego, konkretnego terminu, w ciągu którego można występować o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.
Przesłanką jest istotna zmiana okoliczności od czasu ostatniego wydania wyroku.
Co do zasady, występuje się z takim powództwem, gdy małoletni rozpoczyna nowy etap życiowy. Przykładem jest rozpoczęcie szkoły, studiów dziennych, zapisanie się na zajęcia dodatkowe. Często pojawienie się problemów zdrowotnych również powoduje zasadność wystąpienia z takim powództwem. Zgodnie z orzecznictwem już sam fakt, że dziecko jest starsze, powoduje celowość zwiększenia świadczenia alimentacyjnego. Należy pamiętać, że konieczne jest wykazanie, że nastąpiła istotna zmiana od momentu poprzedniego wydania orzeczenia w przedmiocie ustalenia alimentów. Taka zmiana musi być udokumentowana konkretnymi dowodami. Czyli dla przykładu, jeśli żądamy podwyższenia alimentów z uwagi na chorobę małoletniego, to musimy przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty lekarskie. Jeśli dziecko rozpoczyna edukację, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z placówki szkolnej. Dla sądu najistotniejsze znaczenie mają dowody z dokumentów. Jeśli mamy wiedzę, że ojciec dziecka ma nieujawnione, dodatkowe rachunki bankowe, można zawnioskować do sądu, aby zobowiązał go do przedłożenia historii tych rachunków. Można napisać również do sądu, aby zwrócił się bezpośrednio do banku o podanie informacji czy pozwany posiada w tych bankach rachunki bankowe, zaś w przypadku posiadania, o nadesłanie historii rachunków bankowych. Jeśli mamy świadków, którzy znają sytuację finansową ojca dziecka lub aktualną sytuację dziecka można zawnioskować do sądu o ich przesłuchanie. Jeśli ich zeznania będą spójne i logiczne, może okazać się to bardzo pomocne przy Jeśli pozwany posiada możliwości zarobkowe, z których nie korzysta, można zawnioskować do Sądu, aby zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego z zapytaniem, jak kształtują się zarobki dla osób z wykształceniem Pozwanego. Dane do Głównego Statystycznego. Pomocne w tym temacie mogą okazać się również informacje z Powiatowego Urzędu Pracy.
Dobrą informacją jest to, że w sprawach o alimenty, sąd znacznie bardziej niż w innych sprawach, podejmuje działania z urzędu. Zatem mimo braku naszych wniosków, sąd może sam podjąć odpowiednie działania. Może np. zwrócić się do odpowiednich urzędów lub wezwać z własnej inicjatywy świadków. Najlepiej jednak nie czekać na decyzję sądu, tylko samemu kierować odpowiednie wnioski, ale jak najlepiej zabezpieczyć nasze interesy. W tym celu warto skontaktować się z Adwokatem lub Radcą Prawnym. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych, głównie na terenie Wołowa lub Wrocławia. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w dowolnym miejscu Polski.
Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka