Rozwód z orzekaniem o winie – czy warto walczyć?

Sąd orzeka rozwód, jeśli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia jest zupełny i trwały, jeśli pomiędzy małżonkami definitywnie wygasły więzi: fizyczne, psychiczne i gospodarcze.

Sąd może orzec rozwód:

  1. z zaniechaniem orzekania o winie, co ma miejsce tylko w sytuacji, jeśli oboje małżonkowie  wyrażą na to zgodę;
  2. z winy obu stron (najczęstsza sytuacja, jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia);
  3. z wyłącznej winy jednego małżonka (w sytuacji konkretnych dowodów obciążających jednego z małżonków).

Udowodnienie wyłącznej winy małżonka

W przypadku konfliktu stron, sądy najczęściej orzekają rozwód z winy obu małżonków, dlatego warto zastanowić się czy nie prościej rozejść się bez obarczania się wzajemnymi pretensjami i żalami. Co wymaga podkreślenia, postępowania rozwodowe z udowodnianiem winy są bardzo długotrwałe, wyczerpujące emocjonalnie i nierzadko powodują zaangażowanie w konflikt małżonków również rodziny, przyjaciół, znajomych (zeznania w charakterze świadków), a co najistotniejsze mogą być bardzo bolesne dla małoletnich dzieci.

Niemniej jednak, działania małżonka potrafią być nierzadko tak bolesne, że zgoda na rozwód bez winy jest wewnętrznie, emocjonalnie niemożliwa. W takiej sytuacji, warto zbierać konkretny materiał dowodowy i powalczyć o udowodnienie wyłącznej winy.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, nie pojawiają się enumeratywnie wyliczone zachowania,  które mogą przesądzić o wyłącznej winie jednego z małżonków. W orzecznictwie kwalifikują się do takich zachować: m.in.

  • zdrada (fizyczna i psychiczna);
  • nadużywanie alkoholu;
  • zażywanie środków odurzających;
  • przemoc fizyczna i psychiczna;
  • brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny;
  • roztrwanianie pieniędzy;
  • gry hazardowe itp.

Jak udowodnić wyłączną winę?

Udowadniać winę można m.in. przedstawiając wiadomości tekstowe małżonka, nagrania, zdjęcia, czy wnioskować aby sąd przesłuchał świadków, którzy mają wiedzę na temat pożycia (najlepiej, aby byli to świadkowie naoczni). W sytuacji, jeśli zachowania małżonka były zgłaszane na policję, warto zawnioskować, by sąd zwrócił się do konkretnej jednostki policji o przesłanie konkretnych notatek ze zdarzenia. Jeśli małżonkowi założona została Niebieska Karta, również warto zawnioskować, aby sąd zwrócił się do podmiotu, będącego w jej posiadaniu – Policji / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) o przesłanie całej dokumentacji.

Co daje udowodnienie małżonkowi wyłącznej winy?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli małżonek został uznany za wyłącznie winnego, a rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, aby małżonek wyłącznie winny, zobowiązany został do zaspokajania usprawiedliwionych, materialnych potrzeb małżonka niewinnego, nawet w sytuacji, jeśli małżonek niewinny nie będzie znajdować się w niedostatku.

***

Niniejszy wpis stanowi jedynie ogólny zarys na temat orzekania rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków. Należy pamiętać, iż każda sprawa ma charakter indywidualny i aby dogłębnie zbadać konkretny problem, niezbędne jest osobiste skontaktowanie się z adwokatem/radcą prawnym.

Zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka