Sprawa o alimenty – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od dwóch kryteriów – potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Jako ,,możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego’’ należy rozumieć nie rzeczywiście otrzymywane dochody, ale takie, które przy zachowaniu należytej staranności – uwzględnieniu poziomu wykształcenia, wieku, stanu zdrowia –  powinien otrzymywać.

Sądem właściwym dla rozpoznania sprawy alimentacyjnej, jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. Nie ma tutaj znaczenia miejsce zameldowania dziecka, ale miejscowość gdzie aktualnie przebywa, czyli gdzie znajduje się jego centrum życiowe.

W sytuacji gdy pozwany przebywa za granicą, postępowanie alimentacyjne również będzie toczyło się przed sądem polskim, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Aby solidnie przygotować się do sprawy alimentacyjnej, należy ustalić wydatki na dziecko i w miarę możliwości zgromadzić dowody na ten fakt. Istotne są tu przede wszystkim faktury potwierdzające wydatki na dziecko, czy rachunki z danymi identyfikującymi nabywcę.

W pozwie alimentacyjnym należy oszacować ile miesięcznie kosztuje przede wszystkim:

 •  wyżywienie;
 • odzież i obuwie;
 • środki higieniczne i kosmetyczne;
 • lekarstwa/suplementy;
 • wizyty lekarskie;
 • dojazdy (do lekarza/szkoły – koszty paliwa/biletów);
 • wypoczynek letni/zimowy;
 • wydatki szkolne/przedszkolne

i wszystkie inne, często indywidualne wydatki na dziecko w sytuacji np. problemów zdrowotnych, czy uczęszczania na zajęcia dodatkowe.

W pozwie alimentacyjnym należy wskazać również wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego, w przeliczeniu na liczbę członków rodziny. Do takich opłat zaliczają się, m.in. wydatki na:

 • energię elektryczną;
 • gaz;
 • pobór wody i wywóz nieczystości;
 • ubezpieczenie.

O alimenty na małoletnie dziecko można wystąpić przed orzeczeniem rozwodu, w jego trakcie, a także na etapie późniejszym.

W pozwie alimentacyjnym warto zamieścić wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby sąd już na czas trwania postępowania, wydał orzeczenie zobowiązujące pozwanego do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka.

Procesjonalnym pełnomocnikiem w sprawie o alimenty może być adwokat lub radca prawny.

Osoba dochodząca świadczeń alimentacyjnych, jest w całości zwolniona z konieczności uiszczania opłat sądowych. Wynika to bezpośrednio z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z dnia 28 lipca 2005 r.

W razie pytań i chęci zlecenia prowadzenia sprawy alimentacyjnej, zapraszam do kontaktu z kancelarią, celem zarezerwowania terminu spotkania lub umówienia wizyty online.

Pozdrawiam

Adw. Patrycja Pietryka