Zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych

Zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych

Pierwszy etap – złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia sądu

Po otrzymaniu postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych –  w przypadku chęci zaskarżenia orzeczenia – kolejnym działaniem jest sporządzenie wniosku o uzasadnienie. Wniosek kieruje się do sądu, który rozpatrzył sprawę, w terminie 7 dni od otrzymania pisma lub ogłoszenia postanowienia, na którym było się obecnym. Należy pamiętać, że od wniosku o sporządzenie uzasadnienia, pobierana jest opłata sądowa w kwocie 100 zł. Dane do wykonania przelewu, znajdują się na stronie sądu, który orzeka w sprawie.

Po nowelizacji procedury cywilnej, zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych, wnosi się do sądu, który wydał przedmiotowe postanowienie, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia (jest to termin sądowy zawity). Sprawę rozstrzyga inny skład tego sądu (trzyosobowy). W praktyce na rozstrzygnięcie można oczekiwać do kilku tygodni, a nawet miesięcy.

Zażalenie powinno odpowiadać wymogom pisma procesowego, a zatem powinno zawierać: oznaczenie sądu i wydziału, sygnaturę akt spraw, dane stron postępowania, dokładne wskazanie zakresu zaskarżenia, sprecyzowanie zarzutów, wniosek o zmianę orzeczenia lub jego uchylenie, a także uzasadnienie zarzutów. Do zażalenia można dołączyć nowe dowody w sprawie, świadczące o trudnej sytuacji materialnej, tj. np. rachunki imienne, faktury, zaświadczenia lekarskie. Do zażalenia należy dołączyć odpisy odpowiadające liczbie stron postępowania. Należy pamiętać, by wniosek oraz wszystkie odpisy samodzielnie podpisać (za wyjątkiem sytuacji kiedy zażalenie składa pełnomocnik, działający w imieniu strony).

Zgodnie z art. 95 2. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie pobiera się opłat od zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia z kosztów sądowych.

Nie ma wymogu prawnego, aby zażalenie sporządzał wykwalifikowany pełnomocnik (adwokat lub radca prawny), jednakże z uwagi na fakt, że istotne jest, aby w tego typu rodzajach pism, zostały prawidłowo sporządzone zarzuty i wnioski (co wymaga wiedzy prawniczej), celowym jest nawiązanie kontaktu się z prawnikiem. W przypadku braku możliwości finansowych na skorzystanie z usług prywatnych kancelarii prawnych/adwokackich, istnienie możliwość uzyskania pomocy prawnej w punktach nieodpłatnych.

W Wołowie z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać w Starostwie, przy ul. Plac Piastowski 2, zaś w Brzegu Dolnym przy ul. Rynek 18.

Zapraszam również do skorzystania z usług mojej Kancelarii.

Pozdrawiam serdecznie

Adwokat Patrycja Pietryka