Co zrobić gdy dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów?

Posiadając orzeczenie alimentacyjne, zaopatrzone w klauzulę wykonalności (sąd przy alimentach nadaje taką klauzulę z urzędu), można kierować do Komornika Sądowego wniosek egzekucyjny i domagać się przymusowej egzekucji zasądzonych środków finansowych. Wniosek składa się do Komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela.
Czytaj więcej