Umowa o podział majątku wspólnego

Majątek wspólny w zakresie podziału rzeczy ruchomych Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku i majątek nie zawiera nieruchomości do podziału, mogą samodzielnie sporządzić umowę w tym zakresie (nawet bez udziału prawnika i notariusza). Oczywiście najpierw należy ustanowić rozdzielność majątkową lub
Czytaj więcej

Zderzenie pojazdu ze zwierzęciem leśnym, a odszkodowanie od zarządcy drogi

Na odszkodowanie od zarządcy drogi mamy szanse, jeśli istnieją odpowiednie przesłanki. Podstawową z nich jest brak odpowiednich oznaczeń ostrzegających przed występowaniem zwierząt leśnych. Znak A-18b powinien być bowiem ustawiony wszędzie tam, gdzie istnieje duża populacja zwierząt i ryzyko wypadku. Pomimo wezwania policji, warto samemu zabezpieczyć
Czytaj więcej

Orzeczenie separacji. Skutki prawne

Separacja prawna polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania małżeństwa. Może być rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków, wyjaśnieniu różnych problemów życiowych. Orzeczenie separacji powoduje, że małżeństwo nadal istnieje – małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego związku, jednak nie są już
Czytaj więcej