Zniesienie współwłasności

Zniesienia współwłasności można dokonać u Notariusza (pod warunkiem zgodnego stanowiska wszystkich współwłaścicieli) lub w Sądzie Rejonowym – Wydziale Cywilnym. Pierwszy sposób jest znacznie szybszy, lecz niestety – często – z uwagi na brak jednolitego stanowiska wszystkich zainteresowanych, niemożliwy do realizacji. Sądowe zniesienie
Czytaj więcej

Co zrobić gdy dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów?

Posiadając orzeczenie alimentacyjne, zaopatrzone w klauzulę wykonalności (sąd przy alimentach nadaje taką klauzulę z urzędu), można kierować do Komornika Sądowego wniosek egzekucyjny i domagać się przymusowej egzekucji zasądzonych środków finansowych. Wniosek składa się do Komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela.
Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Od daty otrzymania decyzji z zakładu ubezpieczeń społecznych, mamy termin 30 dni na wniesienie odwołania. Po otrzymaniu decyzji warto od razu zapoznać się z pouczeniem, które będzie znajdowało się na końcu decyzji (prawo odwołania do sądu/termin). Odwołanie można wnieść ustnie do protokołu
Czytaj więcej