Ile musi trwać rozkład pożycia małżonków, by sąd orzekł rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, pomiędzy stronami musi występować trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi występować zanik więzi, zarówno fizycznych, psychicznych, jak i gospodarczych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia możliwości orzeczenia rozwodu od upływu jakiegoś konkretnego okresu. Średnio w praktyce przyjmuje
Czytaj więcej