Psycholog prowadzący terapię pokrzywdzonego jako świadek w sprawie karnej?

Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących tą kwestię jest ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psycholog prowadzący terapię może być jednak świadkiem pod warunkiem zwolnienia go
Czytaj więcej

Zderzenie pojazdu ze zwierzęciem leśnym, a odszkodowanie od zarządcy drogi

Na odszkodowanie od zarządcy drogi mamy szanse, jeśli istnieją odpowiednie przesłanki. Podstawową z nich jest brak odpowiednich oznaczeń ostrzegających przed występowaniem zwierząt leśnych. Znak A-18b powinien być bowiem ustawiony wszędzie tam, gdzie istnieje duża populacja zwierząt i ryzyko wypadku. Pomimo wezwania policji, warto samemu zabezpieczyć
Czytaj więcej

Orzeczenie separacji. Skutki prawne

Separacja prawna polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania małżeństwa. Może być rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków, wyjaśnieniu różnych problemów życiowych. Orzeczenie separacji powoduje, że małżeństwo nadal istnieje – małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego związku, jednak nie są już
Czytaj więcej

Ile musi trwać rozkład pożycia małżonków, by sąd orzekł rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, pomiędzy stronami musi występować trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi występować zanik więzi, zarówno fizycznych, psychicznych, jak i gospodarczych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia możliwości orzeczenia rozwodu od upływu jakiegoś konkretnego okresu. Średnio w praktyce przyjmuje
Czytaj więcej