Orzeczenie separacji. Skutki prawne

Separacja prawna polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, bez rozwiązywania małżeństwa. Może być rozwiązaniem tymczasowym, służącym pogodzeniu się małżonków, wyjaśnieniu różnych problemów życiowych. Orzeczenie separacji powoduje, że małżeństwo nadal istnieje – małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego związku, jednak nie są już
Czytaj więcej

Ile musi trwać rozkład pożycia małżonków, by sąd orzekł rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód, pomiędzy stronami musi występować trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami musi występować zanik więzi, zarówno fizycznych, psychicznych, jak i gospodarczych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia możliwości orzeczenia rozwodu od upływu jakiegoś konkretnego okresu. Średnio w praktyce przyjmuje
Czytaj więcej